Optik sapma için kullanılan bir terimdir.
Korumalı alana erişim izni verilmeden önce karşılaşılması gereken güvenlik kriteri veya otorizasyon seviyesidir.
Dakika başına gerçek kübik feet’tir.
Yazılım Bileşenleri
Ayrımsal Darbe Kod Kiplenimi ; Verilen bir sinyal-gürültü oranı için ihtiyaç duyulan bant genişliğinin daha fazla azalmasına izin verir.
Auto Electronic Shutter,Bir cctv güvenlik kamerasında değişken ışık seviyelerinde video sinyalini otomatik olarak güçlendiren elektronik devreye verilen isim.
Automatic Frequency Control ; İstenen frekansın devamlılığını otomatik olarak sağlayan devre sistemidir.
Automatic Gain Control; Otomatik kazanç kontrolü.Düşük ışık seviyelerinde video işaretinin seviyesini yükselten elektronik devre.
Alarm Girişi ; Bir güvenlik VCR veya DVR’ına bağlanan bir input, eğer alarm tetiklenmişse üniteyi kayıt başlatması için tetikler.
Automatic Level Control ; Otomatik irisli lenslerde peak/average kontrolü olarak da bilinir.
Örneklenmiş veri parazit oluşumudur.
Görüş Açısı ; Güvenlik kameraları için, görüntüyü bozmaksızın kamerayı dereceler içerisinde odaklayabildiğiniz açısal aralıktır.
Kara Para Aklamayı Önleme ; Şüpheli hareketleri izlemek amacıyla düzenlenen uçtan-uca modüler kapasitesine verilen isimdir.
Bir kart sahibinin giriş kartının bir arka sıradaki şahsa geçmesini önleyen ve onun güvenli bölgeye giriş yapmasına izin veren bir giriş kontrolü güvenlik ölçüsüdür.
Yakın takip (tailgating) terimi ; bir kişinin giriş kartını geçirmesi ile diğer bir kişinin veya aracın girişte onu çok yakından takip etmesi örneği ile ilgilidir.
Açıklama
Güvenlik Mekanizması
Işığın kamera lensinin içerisine girebildiği bir açıklıktır. CCD’ye ulaşan ışık ışınının miktarını kontrol eder.
Açıklık Dengeleme ; Nesnenin açıklığının yükselticisini kullanarak daha gelişmiş görüntü elde edilebilen tekniktir.
Auto Recovery Backup: Sunucu ve ip kamera arasında mevcut network bağlantı sorunu düzeldiğinde ip kamera dahili belleğine alınmış video kaydı otomatik olarak sunucuya transfer edilir.
Sıkıştırılan dijital görüntülerde bazen görülen istenmeyen ilavelerdir.
Bir görüntünün eninin, boyuna olan oranıdır.
Geometrik distorsiyonun etkilerini azaltmak için kullanılan küresel-olmayan bir lenstir.
Adaptive Tone-Curve Reproduction,farklı aydınlık seviyelerine sahip bölgeler arasında kontrast dengelemesi yaparak bu alanların daha belirgin görünmesini sağlar.
Bir sinyalin desibel değerindeki kaybı veya düşüşüdür. Sinyal boyutundaki azalma (kayıp) desibel ile ölçülür.
Auto Tracing White ; Renkli kameralarda kameranın çevredeki renk sıcaklığına göre otomatik (veya manual) olarak renkleri ayarlaması.
Işık ayarını kendisi otomatik olarak ayarlar. Kamera ile arasında bir bağlantı kablosu bulunur
Otomatik Bağlantı Ucu Seçme ; Video output BNC’nin bağlı olmasına dayanarak, ekipmanın otomatik olarak doğru bağlantı ucunu seçmesi özelliğidir.
Farklı uzaklıktaki nesnelerin net görünmesini sağlayan teknoloji.
Otomatik Parlaklık Kontrolü ; Görüntüleme cihazlarında, kendiliğinden-çalışan mekanizma cihazın parlaklığını ortam ışığının bir fonksiyonu gibi kontrol eder.
Yapay Zeka. Aynı zaman da (Automatic Iris) kısaltması. Kameraya gelen ışığı doğru olarak belirlemek amacıyla otomatik olarak ayarlayan lens.
Açıklama
Otomatik Işık Kontrolü ; Kameranın pick-up cihazındaki parlaklığın otomatik olarak görüntünün parlaklığına göre ayarlanması işlemidir.
Auto White Balance ; Renkli kameralarda kameranın çevredeki ışık miktarına göre otomatik olarak renkleri ayarlaması.
Değişik arka odak uzaklıklı lenslerin oluşturduğu netlik kaymalarını gidermek için kameranın algılayıcısını ileri veya geri mekanik olarak kaydırma.
Dengeli Sinyal ; İki kablo kullanarak sinyalleri iletme terimidir, ayrıca sıklıkla kademeli iletim olarak ta anılır.
Bant genişliği, bir kanal üzerinde taşınabilecek en fazla frekansa sahip sinyal, kanalın band genişliğidir.
Renkli TV alıcılarını ve renkli kaydedicileri ayarlamak için kullanılan özel bir test şeklidir.
Biyometri ; Bireylerin retina taraması ve parmak izleri gibi biyolojik özelliklerinin okunmasına dayanarak tanıyan, bilgisayar tarafından okunabilen bir teknolojidir.
Bir ikili yazım sistemindeki en küçük bilgi parçasıdır. Bir bit yalnızca 1 veya 0’dır.
Programlamada bit oranı ; bir zaman biriminde işlenen veya iletilen bit miktarıdır. Saniye birim başındaki (bit/s veya bps) bit miktarı kullanılarak ölçülür
Görüntünün siyah alanının maksimum sınırlarına karşılık gelen video sinyali seviyesidir.
Alan ve Satırbaşı Karartma ; Monitör görüntüsünün kapatılması veya eş zamanlama darbesi esnasında görüntüde beliren ince beyaz çizgilerden kaçınmak için cihazın toparlanması operasyonudur.
Back Light Compensation (Arka Işık Dengeleme); Kameradan arkadan gelen ışığın bastırılarak (dengelenerek) görüntü üzerindeki karanlık alanların detaylandırılmasını otomatik sağlayan bir kamera özelliğidir.
Parıldama ; Nokta boyutunun büyümesi nedeniyle parlaklığın aşırı bir seviyeye ulaşarak resmin bölgelerinin odak ayarsızlığına gelmesi halidir.
British Naval Connector ; Koaksiyel kablo ile input/output portu arasında kullanılan, dişi veya erkek olan ve bağlantının konnektörün çeyrek bükülmesiyle tamamlandığı bir konnektördür.
Köprüleme ; Yüksek empedanslı bir video hattının switch boyunca paralel olarak bir video kaynağına gitmesi durumunu gösteren bir terimdir.
Ara Bellek Kapasitesi ; Bilgileri giriş kontrol sistemi veya kapı kontrol cihazının hafızaya alabilmesidir.
İzi Kalan Görüntü ; Yanık izi olarak ta anılır.
2/3" ve 1" lensler için standart montaj.
"Görüntü Yakalama Cihazı","Görüntü sensörü" veya "CCD" olarak bilinir.
Category 5 kablosunun kısaltmasıdır. Ayrıca, Ethernet kablosu olarak ta bilinir, bir IP network kamerasından (bazen analog) monitöre veri transferi yapar.
‘’Charge-Coupled Device’’ (bit map imajlarının oluşturulması için kullanılan ısıya duyarlı hücrelere sahip cihaz) terimini temsil eder.
Video sinyali için Avrupa 625 çizgi standardıdır.
Renk Patlaması ; Yatay senkronize akım darbesinden sonraki video sinyalinin kapsamına giren referans sinyalidir.
Renklilik ; video sistemlerinde görüntünün renk bilgisinin beraberindeki luma sinyalinden ayrı olarak iletilmesinde kullanılan sinyaldir.
Genellikle H.264 sıkıştırma ile kullanılan yaygın bir video çözünürlüğüdür.
Complementary Metal Oxide Semiconductor (Tümler metal oksit yarıiletken) ; Bir CCD’ye benzer, ayrıca sinyale dönüştürmek için ışığı algılar.
Bir kameranın video beslemesini sıkıştırıp/sıkışmayı açan bir cihazdır (bu nedenle codec olarak adlandırılır).
Renk derinliği, bir bit işlemli görüntüde veya video çerçevesi arabelleğinde hem tek bir pikselin rengini belirtmekte kullanılan bit sayısıdır hem de tek bir pikselin her bir renk bileşeni için kullanılan bit sayısıdır.
Renk Doyması ; Bir rengin beyaz ışık ile seyreltildiği veya saf hale geldiği bir derecedir. Canlılığı parlak, koyu, pastel, soluk gibi terimlerle tanımlanır.
Tam video sinyali. Video enformasyonu, sync darbe ve eşik referans sinyalinden oluşmaktadır.
Bileşik Resim Sinyali ; Yatay ve dikey karartma ile senkronizasyon sinyalini içerir
Sabit Bit Hızı (CBR) kodlaması ; bütün video klip üzerindeki ayarlarınızın belirlenmiş data hızında devamlılığını sağlar.
Bir resimde koyu değerlerdeki ışık aralığı veya maksimum ve minimum parlaklık değerleri arasındaki orandır.
Ses Karışması ; Sinyaller arasındaki istenmeyen etkileşimdir.
Digital Wide Dynamic Range; Işığın az veya yoğun olduğu durumlarda, ortalama bir aydınlık düzeyi belirleyerek kameranın net ve kaliteli görüntü almasını sağlar.
Day&Night olan kameralar ışık hassasiyetine göre renkli veya siyah&beyaz olarak çalışır.
Direct Drive ; Hareketli kameralarda, herhangi bir bakis açisinin daha önceden programlanarak, istenildiği anda program dahilinde ya da alarm durumunda hizlica gitmesi istenen pozisyondur.
Lensin odaklanmasına yardım etmek için enerji (power) kullanan bir lenstir.
Discreet Cosine Transfer ; Dijital bir kayıtta artan dengelemeye izin vererek bir görüntüdeki AGC aralığını kısıtlar.
Dinamik DNS bir metod, protokol veya network servisidir, networke bağlanan bir cihaz için kapasite sağlar.
Bir analog/IP kameradan gelen videoyu kodlayan/kodu çözen ve bir NVR/DVR’ye ileten bir cihazdır.
Derin öğrenme bir veya daha fazla gizli katman içeren yapay sinir ağları ve benzeri makine öğrenme algoritmalarını kapsayan çalışma alanıdır. Yani en az bir adet yapay sinir ağının kullanıldığı ve birçok algoritma ile, bilgisayarın eldeki verilerden yeni veriler elde etmesidir.
Video görüntüsünü iyileştirmek için geliştirlmiş sis giderme / arındırma özelliği.
Buğu Temizleme
DOF ; Sensör-lens mesafesinin aralığıdır, lens tarafından şekillendirilen görüntü net bir şekilde odaklanır.
Odak Derinliği ; Sensör-lens mesafesinin aralığıdır, lens tarafından şekillendirilen görüntü net bir şekilde odaklanır.
Dijital Gürültü ; Renk noktaları veya beneklerinin görüntüsüdür bazen zerrecik olarak anılır, sıklıkla gölgeler ve karanlık bölgeler olarak belirir.
Dijital Sinyal İşleme ; Veriyi (görüntüyü) sayısallaştıran kameranın bir algoritmasıdır.
Alınan sinyal dalga biçiminin, orijinal sinyal dalga biçiminden sapmasıdır.
Dağıtım Amplifikatörü ; Bir video sinyalini alıp çok sayıdaki bağımsız outputa gönderen cihazdır.
Dijital Noise Reduction sayesinde hareketsiz arka zemin bölümlerinde daha az titreyen bölümler elde edilir.
Dynamic Name Service basitçe IP adreslerinin ve Domain Name’lerin veritabanıdır.
DORI mesafesi, doğru kamerayı ihtiyaçlarınıza göre belirlemeyi kolaylaştıran “genel yakınlık” noktasıdır. DORI mesafesi, sırasıyla Algılama, Gözleme, Tanıma ve Tanımlama kriterlerini tanımlayan EN 62676-4'e göre sensör özellikleri ve laboratuar test sonucuna göre hesaplanır. DORI: Detect, Observe, Recognize, Identify
Dead Pixel Compensation; ölü piksel,görüntü sensörüne ışığın ulaşmaması sonucunda ortaya çıkan ve bazı noktaların karanlık yada sürekli parlak kalmasına yol açan bir görüntü bozukluğudur.
Güç Kaybı ; Bir sinyalin geçici olarak azalması veya kaybıdır.
Dijital Sinyal İşleme ; Kameradaki video sinyalinde arka ışık dengeleme gibi bazı özelliklerin akıllı manipulasyonuna izin verir.
Digital Slow Shutter ; Isiğın çok düstügü ortamlarda, kamera üst üste pozlama yaparak, isigi elektronik olarak kuvvetlendirir ve anlasilabilir görüntüler verir.
Çift Voltaj
Her iki yönde transmisyona izin veren bir devredir.
Video arayüzü standardıdır.
Bir değiştirme anahtarının bir kameradan ötekine geçmeden önce o kamerayı görüntülediği süre.
Dinamik IP Adresi :İhtiyaç duyulduğu zaman, bir IP adresinin bilgisayarlara dinamik olarak nasıl tahsis edildiğini tanımlamak için kullanılır.
Maksimum kabul edilebilir sinyal seviyesi ile minimum kabul edilebilir sinyal seviyesi arasındaki farktır.
Ürün Koruma/Güvenlik Sistemleri ; Perakende mağazalarındaki hırsızlıkları, kütüphanelerdeki kitap hırsızlıklarını veya ofis binalarındaki eşyaların alınıp götürülmesini önlemek için düzenlenmiş teknolojik bir metottur.
Edof (Extended Depth of Field) Genişletilmiş Alan Derinliği, Full focus (tam odaklı) olarakda bilinir.
Elektronik Endüstrisi Birliği ; Elektronik Endüstrileri İttifakı (EIA, 1997 yılına kadar Elektronik Endüstrisi Birliği) Amerika’daki elektronik üreticileri için bir ticari birlik ittifakı olarak oluşturulan bir standartlar ve ticaret organizasyonudur.
CCTV kameralarındaki bir sistemdir, bir elektronik örtücünün kameraya dahil edildiği yerdedir.
Elektronik İris Örtme – veya El Örtücü - iç mekan uygulamalarındaki ılımlı ışık değişikliklerini otomatik iris lenslerini kullanmadan dengeleyen kamera becerisidir.
Duygu Analizi; yeni bir alandır. Ruh hali, davranışlar ve duygusal kişilik te dahil olmak üzere insani duyguların tam görüntüsünü tanımlayıp analiz etmeye odaklanır.
EN 45545 standardının 2. Bölümü “Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçlarda Yangından korunma - Bölüm 2: malzeme ve bileşenlerinin yangın davranışları için gereksinimler” Avrupa genelinde demiryolu araçları için uygulanan yangın deneylerini uyumlaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu bağlamda uygulanan en önemli deneyler radyan paneller ile yüzeye farklı oranda ısı uygulama ve sonuçları analiz etmeye dayanır.
2017 demiryolu uygulamaları için vagonlarda kullanılan elektronik ekipmanı kapsayan uluslararası bir standarttır. Standart, bu elektronik ekipmanın sıcaklık, nem, şok, titreşim ve diğer parametreler dahil yönlerini kapsar.
Bir analog/IP kameradan gelen videoyu kodlayan/kodu çözen ve bir NVR/DVR’ye ileten bir cihazdır.
Pozlandırma ; Görüntü sensörü tarafından yakalanan ışık yoğunluğu ve sürenin miktarıdır. Üç element tarafından kontrol edilir: ISO,Açıklık ve Örtücü Hızı.
İleri seviyedeki bir CCD görüntüleyicisine aittir, özellikle spectrumun ucundaki IR’ye yakın, gelişmiş düşük ışık hassasiyeti veren gelişmiş ışık toplama tekniği özellikleridir.
İleri seviyedeki bir CCD görüntüleyicisine aittir, özellikle spectrumun ucundaki IR'a yakın, gelişmiş düşük ışık hassasiyeti veren gelişmiş ışık toplama tekniği özellikleridir.
Merceğin ışık toplama yeteneği
İnsan Yüzünün Görüntüsünün Yakalanması ; Köşelere monte edilen kameralar kuşbakışı görüntü yakalama konusunda oldukça verimlidirler.
Fiber optik kablo kullanmak, çok uzun mesafeler boyunca video ve telemetri sinyallerini iletmenin son derece etkili bir yoludur.
Bir video ekran çerçevesinin yarısı (262.5 tarama satırı)
Field of View: Görüş alanı açısal veya gözlemlenebilir doğrusal alan.
Güvenlik Duvarı ; Bilgisayarınızdan kötü web sitelerine girişi engelleyen bir filtredir.
Bir lensin arka flanşından, sensörün önyüzüne kadar olan mesafedir.
Floresan ile aydınlatılmış ortamlarda, floresan ısığındaki titreşimleri tolere etmek için kullanilan kamera özelligidir.
Odak Uzunluğu ; Bir lenste, odak noktasından lensin temel noktasına kadar olan mesafedir.
Odak Düzlemi ; Lensin temel noktasına doğru açıda (odak noktasından) olan bir düzlemdir.
Odak Noktası ; Bir lensin veya bir aynanın odaklanacağı paralel anlık ışıma noktasıdır.
Bir ışık ölçüsü.Bir feet kare başına lümen.
Adli Kopya ; bir elektronik cihazın veya ortak medyanın ihtiva ettiği bilginin tam birebir kopyasıdır, geçerliliği ve doğruluğu kabul görmüş bir algoritma tarafından teyit edilir.
Bir güvenlik kamerasının saniye başına kaç video çerçevesini yakalayabileceğini gösteren temel bir ölçümdür. Örneğin 30 fps kamera, bir saniyede 30 kare çeker.
Çerçeve Belleği ; Tek bir video çerçevesinin yakalama ve depolanmasının elektronik bir metodudur.
Kameranın devre sisteminde yürütülen elektronik bir düzeltmedir.
Gölgelenme ; Aynı görüntüde birden fazla görüntünün görüldüğü bir cctv terimidir.
Video kodlamada, bir görüntü grubu veya GOP yapısı kare-içi ve kareler arası düzenlenen sıralamayı belirler.
Dereceli Dizin ; Göreceli olarak değişen optik kablolardaki kaliteli cam kullanımını gösterir.
Gri Tonlama ; Beyazdan, griye ve siyaha kadar çeşitlenen tonların sayısıdır.
Topraklama Döngüsü ; Bir kabloda üretilebilen bir AC akımıdır.
Bir görüntü sıkıştırma standartıdır ve MPEG-4 Bölüm 10 ya da MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding) in muadilidir.
MPEG-H Part 2 olarak da bilinen Yüksek Verimli Video Kodlama, yaygın olarak kullanılan Gelişmiş Video Kodlamasının devamı olarak MPEG-H projesinin bir parçası olarak tasarlanmış video sıkıştırma standardıdır.
Cereyan akımını yalnızca tek yöne gönderen iki terminalli yarı iletken.
Veri görselleştirme haritası. Özellikle büyük verilerin anlaşılır / basit görsellere dönüştürmek amacı için kullanılır.Örneğin: Yoğunluk haritası.
Saniye başına devir veya titreşimlerin sayısıdır.
High Light Compensation,görüntü içinde parlak noktaları maskeleyerek kameranın ışıktan daha az etkilenmesine,ışık kaynağının çevresindeki detayların daha net görüntülenmesini sağlayan bir teknolojidir.
High Spotlight BLC ,görüntüdeki parlak noktaları maskeleyerek kameranın ışıktan daha az etkilenmesine, ışık kaynağı çevresindeki detayların (plaka, yüz, tabela vb.) net görüntülenmesini sağlayan bir teknolojidir.
Highlight Suppress Back Light Companzation; karanlık ortamlarda var olan ışık kaynaklarının (araba farı gibi) maskeleyerek diğer detayları görünebilir kılma özelliğidir.
Infrared Cut Filter Removal; Kamera hassas renk üretimi için renkli bir kamera gibi çalıştığı zaman IR kesme filtresi de çalışmaktadır.ICR ile, filtre kaldırılarak siyah-beyaz modda çok daha fazla ışık hassasiyetine izin verilir.
IGMP (İngilizce Internet Group Management Protocol), TCP/IP'de çoklu dağıtım (multicast) üyelerini yönetmek için kullanılan bir iletişim protokolüdür. Taşıma protokolü gibi davranmamasına rağmen, ağ katmanının üzerinde çalışması IP çokludağıtımın önemli bir özelliğidir. Tekli dağıtım (unicast) bağlantılardakiICMPye benzerdir. IGMPonline streaming videolarda ve oyunlarda kullanılabilir. Bu tip uygulamaları desteklerken kaynaklarının daha verimli şekilde kullanılmasını sağlar.
IGMP snooping, IGMP ağ trafiğini dinleme protokolüdür. IGMP snoopingde kastedilen ismindende anlaşıldığı gibi 2.katman ve 3.katman arasındaki host ve routerler arasındaki konuşma iznini veren protokoldür.Bir switchte bu protokolden bağlanıldıgı zaman bağlı hostlar arasındaki tüm IGMP paketlerini analiz eder. Bir switch yeni bir multicast grubu için host'a IGMP raporu sunar. Bugrup için host multicast listesine yeni bir port numarası ekler.
Darbeye Karşı Mukavemet DerecesiDarbe Boyutu 20 - 40 cm'den düşen 5 kg'lık nesneye karşı korumalı.
Aydınlık Ölçümü ; Metrekare başına düşen ışığın lümen olarak ölçülmesidir, birimi lüks olarak adlandırılır.
Infrared Kızılötesi, Kızılaltı veya IR ( Infrared radiation ) olarak tanımlanabilir.
Infrared İletimi ; Video ve telemetri sinyallerinin boş alanın karşısına infrared ışın boyunca iletilmesi metodudur.
İnsan gözü tarafından görülemeyen ışık dalga boyları
Parazit ; İstenen sinyallerin alımına karışma eğiliminde olan konu dışı enerjidir.
İç Senkronizasyon ; Dış kaynaklara referans vermeksizin, bir kamerada senkronizasyon darbesinin dahili üretimidir.
IP Koruma Sınıfı IP65 Düşük basınçlı su jetlerinden herhangi bir yönden korunmuştur. Toplam toz girişinden korunmuştur. IP66 Yüksek basınçlı su jetlerinden herhangi bir yönden korunuyor. Toplam toz girişinden korunmuştur. IP67 15 santimetre ile 1 metre derinliğe kadar daldırılarak korunmuştur. Toplam toz girişinden korunmuştur. IP68 Uzun süreli daldırmadan belirli bir basınca kadar korunmuştur. Toplam toz girişinden korunmuştur. IP69K Buhar püskürtmeli temizlikten korunmuştur. Toplam toz girişinden korunmuştur.
Koruma endeksidir, dış etkiler tarafından bir çevreleme ile sağlanan korumayı tanımlar.
IR Değişimi ; Odaktaki görüş açısının gün ışığı ve infrared ışık arasındaki farklılığıdır.
Akıllı Video Analizi.
Titreşim ; Bir dalga biçiminde, mekanik bozukluklar veya bileşenlerin özelliklerindeki değişikliklerin neden olduğu küçük, hızlı sapmalardır.
Bir kameradaki analog sinyali monitöre veya DVR’ye iletmek için kullanılan bir kablodur.
Kameranın lensi görüş açısını ve yakalanan görüntünün odağını belirler. Pek çok farklı lens opsiyonu vardır.
Lens Önayar Pozisyonu
Bir lensin ışığı iletme yeteneğine itafen, odak uzunluğunun lensin çapına olan oranı ile temsil edilir.
Seviye Kontrolü ; Temel iris kontrolüdür.
Bir transmisyon hattını besleyen video veya audio sinyalleri için yapılmış bir amplifikatördür.
Şarj direnci
Sinyal seviyesindeki veya gücündeki bir azalmadır.
Zayıf Işık, çok loş ışıklandırma, hatta "normal" karanlık olarak adlandırılır.
Plaka Tanıma Sistemi; Araçların plakalarını okuyup, hafızaya kaydetme kapasitesine sahip olan yazılımdır.
Parlaklık ; Tek renkli veriden oluşan bir video sinyalinin parçasıdır.
Işı yoğunluğunu ölçmekte kullanılan bir ölçü. Bir feet mum = 10 lux
Manuel İris Lens ; Sabit bir pozisyonda iris açılması kurulumunu (F stop) manuel ayarlayan bir lenstir. Genellikle sabit aydınlatma uygulamalarında kullanılır.
MATV ; Çoklu girişli televizyon için kullanılan kısaltmadır. RF TV sinyallerinin yayın yoluyla yayınlanarak dağıtılması metodudur.
Mekanik Odak (Arka-Odak Askılama) ; Görüntüleme cihazının lensin odak noktası ile mekanik olarak hizalanmasıdır; en önemlisi zoom lenslerde görüntünün zoom aralığı boyunca odakta kalmasını sağlamaktır.
Minimum Nesne Mesafesi ; Verilen bir lensin bir nesne üzerine odaklanabileceği en yakın mesafedir.
Montaj Aparatı
Çoklu Akış ; Cihazınızın iki veya daha fazla video akış tipinde, farklı özelliklerde, farklı kullanıcılara veya cihazlara yönelik outputlara sahip olmasıdır.
Çoklayıcı ; Bir taneden fazla analog kameranın tek bir ekran üzerinde görüntülenmesine izin veren bir cihazdır.
Network Address Translation (NAT) bir metottur,IP adreslerinin bir gruptan diğer gruba, gönderimini yapar, son kullanıcılara açıktır.
Nötr Yoğunluk; Görünebilen spektrum boyunca ışığı eşit olarak zayıflatan bir filtredir.
Ulusal Yangından Korunma Derneği (NFPA), çeşitli ortamlar ve uygulamalar için bir dizi güvenlik kodu belirlemiştir. Sabit Kılavuz Yollu Geçiş ve Yolcu Raylı Sistemler Standardı olan NFPA 130, yer altı, yüzey ve yükseltilmiş sabit kızak geçişi ve yolcu raylı sistemleri için yangından korunma ve can güvenliği gereksinimleri sağlar. Bu aynı zamanda depolama tesislerini, tren yollarını, istasyonları, acil havalandırma sistemlerini ve iletişim ve kontrol sistemlerini de içerir.NFPA 130'un amacı, bir yangın durumunda gerçekçi güvenlik dereceleri sağlamaktır. Bu, yolcuların güvenliğini içeren uygulamalar için çok önemlidir.
Gürültü ; Audio uygulamasından gelmektedir ve elektrik enerjisinin veya parazitin rastlantısal ani çıkışını ifade eder.
IP kamera açık platform standardı. Farklı marka cihazların ortak bir platformda birleştirmek için kurulmuştur.
Menü Sistemi
P-Kareler ; Daha önceden kodlanmış olan diğer görüntülerin kodlamasına ihtiyaç duyarlar.
P-iris; precise iris control, hassas diyafram kontrolü olarak açıklanabilir. Kamera bu iris sistemini destekleyen bir yazılıma sahiptir.Bu yazılım sayesinde iris kontrol motorunu kameradan aldığı alan derinliği bilgisine göre çok hassas bir şekilde ayarlar.
Üzerine bir kamera monte edilebilen, hem istikamet açısında (pan) hem de düşey düzlem de (tilt) harekete izin veren bir cihazdır.
Hareketli kameralarin, kontrol etmesi istenen noktalarin manuel olarak gezilmesi, gerekli açilardan ve yeterli zoom oranlari ile baktirilmasi ve bu hareketlerin ayni anda kayit altina alinmasidir.
Tepeden tepeye ; Bir sinyalin en düşük negatif değerden, en yüksek pozitif değere kadar ölçülmesidir.
Kişi Sayma
HSPD 12’ye cevaben NIST bilgisayar güvenlik departmanı federal görevlilerin ve sözleşmeli personelin federal tesislere ve bilgi sistemine girişlerinde tanınması ve teyit edilmesinin geliştirilmesi için yeni bir program başlattı.
Ayarlanabilir Faz (Hat Kilitleme) ; Kameraların farklı fazlardaki A.C. voltajlarından beslenirken sıralanması için hat kilitleme işleminin geciktirilmesi kapasitesidir.
Renkli TV Yayın Standardı (PAL) ; Avrupa, Asya, Afrika ve Güney Amerika’nın çoğunda kullanılan bir analog TV kodlama sistemidir.
Resim İçinde Resim;Ekran üzerinde bir büyük kamera görüntüsünün daha küçük kamera görüntüleri tarafından çevrelenerek gösterilmesine izin veren bir özelliktir.
İğne delikli kameralar çok küçük bir delikten görebilen, çok küçük bir lense sahiptirler. Bu tip kameralar gizli uygulamalarda kullanılırlar.
İğne Deliği Lens ; Kameranın/lensin saklanmasının gerektiği uygulamalarda kullanılan lenstir.
Passive Infrared,cisimlerin sıcaklıkları dolayısıyla ortama yaydıkları,insan gözünün göremediği kızılötesi dalgaları almaya ayarlı devre ve bu devreyle elde edilen algılayıcı.
Görüntü öğesinin kısaltmasıdır. Bir piksel, bir kısmı sistemin içerisinden geçen elektrik sinyali ile tarif edilebilen bir televizyon görüntüsünün en küçük alanıdır.
Piksel-Ayak; Ayak başına piksel anlamına gelir ve görüş alanı fiziksel mekan,nesnelerin boyutlarını ve bir kameranın çözünürlüğünü göreceli ifade etmenin bir yoludur.
Tek bir network kablosu üzerinden veri ve enerjiyi güvenli bir şekilde aktaran sistem. Ayrı bir power kablosu ihtiyacını ortadan kaldırır.
PoE; Kablosuz Giriş Noktalarında veya kablolu LAN üzerinde bağlı olan diğer cihazların 110/220 VAC güç ihtiyacını ortadan kaldırır.
PoE Watt Gücü ; Muhafazasız çift bükümlü kablolama üzerinden 48 volt AC güç dağıtımını kapsar. Mevcut olan kablo tesisatı ile çalışır.
PoN "Power over Network" kısaltması.
Kayıt Sonrası ; DVR’nin bir hareket tespit olayı sonrasında kayıt yapma yeteneğidir.
DVR bağlanmasının mümkün olmadığı uzak yerlerde, DVR’a değiştirilebilen ip adresi tahsis edilmesi anlamına gelir.
Kayıt Öncesi ; DVR sistemlerindeki bir ayardır, hareket kaydını uygular.
Hareketli kameralarda, herhangi bir bakis açisinin daha önceden programlanarak, istenildigi anda program dahilinde ya da alarm durumunda hizlica gitmesi istenen pozisyondur.
Gizlilik Maskesi (Güvenlik Maskesi) ; Bir gizlilik maskesi belirli kameralar üzerinde görüntünün belirli bir kısmının şeklini bozmanıza veya tamamen bloke etmenize imkan tanıyan bir ayarlamadır.
PSIA ; Fiziksel güvenlik için network güvenlik cihazlarının birlikte çalışabilme kapasitesini yükseltme standardizasyonudur.
Quarter Common Intermediate Format ; Full CIF’ın dörtte bir çözünürlüğündedir.
2560X2048 çözünürlüklü, 5:4 en/boy oranlı ekran teknolojisidir.
640X480 maksimum çözünürlüğün çeyreğidir.
2048X1536 çözünürlüklü, 4:3 en/boy oranlı ekran teknolojisidir.
Birden fazla harddisklerin tek bir yığınsal depolama cihazına bağlanmasını sağlayan teknolojidir.
Video kanalı başına 30 fps oranıyla tam çerçeve kayıt ve görüntü veren DVR’lar ‘’gerçek zamanlı’’ olarak anılırlar.
Genellikle feet mum ya da lux cinsinden ifade edilir.
Uzak Erişim ile Görüntüleme;DVR ve NVR’lerde kullanıcının canlı veya kayıtlı kamera görüntüsünü, internet bağlantısı olduğu sürece, bir laptop, smartphone veya tablet üzerinden görüntülemesi özelliğidir
Bir CCTV koaksiyel kablo türüdür.
Kırmızı, Yeşil, Mavi; genellikle bilgisayarlarda kullanılan monitör tipleridir.
Run Length Encoding ; Data sıkıştırmanın çok basit bir şeklidir.
Kamera video akışında ilgi alanı belirleme.
Dalgalanma;Bir dikey senkronizasyon kaybıdır, bir receiver veya monitörde görüntünün yukarı veya aşağı hareket etmesine neden olur.
Bir router’in rolü, iki veya daha fazla network arasında bir köprü olarak tanımlanabilir.
İki cihaz arasındaki seri veri transmisyonu için düzenlenen bir standarttır. Pin ve fişi boyut, şekil ve pin sayısı anlamında tanımlar.
Dört kablosu dengelenmiş, ortak hat çoklu bağlantılı veri iletimi sunumudur.
Veri dağıtımı üzerinde kontrol için bir uygulama-seviyesi protokolüdür, gerçek-zamanlı özelliklere sahiptir.
Video sinyalinin toplam gürültüye olan oranıdır.Bu sayı kameranın ne kadar sinyal gürültüsüne tolerans göstereceğini ve aynı anda iyi bir görüntü desteği sağlayacağını temsil eder.
Düşük ışık seviyeli ortamlarda daha net ve parlak görüntü elde edilmesini sağlar
Bir kameranın verili bir sahneyi verili bir ışık miktarı ile yeniden üretme yeteneği
Keskinlik.
Sensöre entegrasyon zamanının (ışığın) 1/60 saniyeden az olan kontrol yeteneğidir; örneğin hareket eden trafiği durdurma hareketi.
Kamera,gece görüş moduna geçtiğinde otomatik olarak aktif olur ve gelişmiş IR hassasiyet kontrolüyle,karanlık ortamdaki nesnelerin satürasyona uğramadan çok daha net bir görüntü alınmasını sağlar.
Ani Voltaj Yükselmesi ; Bir akım darbesi esnasında büyüklüğün ortalama akım darbesi büyüklüğünü oldukça aştığı kısa süreli bir geçiştir.
Samsung Süper Dinamik Aralık, parlak alanları aynı seviyede tutarken sahnedeki karanlık alanları otomatik olarak aydınlatır.
Samsung Süper Parazit Azaltma Özelliği
RF sistemlerinde 75 ohm’da 1000 mikrovolt’tur; video sistemlerinde 1-VPP kompozit, 0.7-VPP kompozit olmayandır.
Statik IP Adresi ; İnternete her girdiğinizde aynı olan bir IP adresidir.
Yapı / Donanım Özellikleri
Bilgisayarların ve diğer ağ öğelerinin birbirlerine bağlanmasına olanak veren ağ donanımlarından biridir.
Senkronizasyonun kısaltması.
Sabotaj
Yatay çizgi gruplarının kuralsız bir yöntemle yer değiştirdikleri görüntü koşulunu tanımlamak için kullanılan bir terimdir.
Uzaktaki bir nesnenin büyük görüntüsünü oluşturmak için kullanılan bir mercek.
Termal kameralar gözle görülemeyen infrared radyasyonu elektrik sinyallerine çevirerek görülebilir hale getiren bir teknolojidir.
Bu teknoloji temel olarak flat bilgisayar ve video ekranları üretimi için kullanılır.
Bir faaliyetin izin verildiği zaman aralıkları
Zamana Dayalı Düzeltici ; Senkronize olmayan video sinyallerinin sinyal işlenmeden önce sıralanmasını sağlayan elektronik devredir.
Genellikle VHS formatındaki bir video kaydedicidir, kayıt işlemini yavaşlatabilir ve kaydedilen çerçeveler arasında bir zaman atlaması yaratır.
Bandın video kafasından geçtiği hız ve açıdır.
Kamera çözünürlüğü TVL olarak anılır. Yatay televizyon satır sayısı anlamına gelir.
Bir kablo türüdür. Anlamı "bükümlü çift" demektir.
Bilgisayarlar arası iletişim için basit fakat sağlıksız bir veri iletisi servisi sağlayan bir protokoldür, konsept olarak TCP’nin karşıtıdır.
Düşük Işıklandırma ; Görüntüye yetersiz ışığın ulaşarak karanlık görünmesine yol açan bir durumdur.
Bir koruma standardıdır
Değişken Bit Hızı; Kodlama veri hızını azaltır ve sıkıştırıcı tarafından ihtiyaç duyulan veriye dayanarak kurmuş olduğu üst limite ayarlar.
Değişken odaklı lens, iki farklı odak uzaklığı arasında istenen görüş açısının manuel olarak ayarlanabildiği lens çeşidi.
İp kameralarda video içerik analiz sistemi.
Bir PIR kamera ile kullanıldığı zaman, otomatik olarak evsel videonuza kayıt talimatı veren bir ünitedir.
Güvenlik kamerasında kameradan referans olarak gelen video sinyaline göre irisin kontrol edildiği lens,otomatik iris lens çeşitleridir.
Video Distribution Amplifier ; Tek bir video inputundan, birden fazla video outputu veren bir cihazdır.
Dikey Zaman Aralığı Anahtarlama ; Ardışık anahtarların, bir sonraki kamerayı göstermeden önce, bekleme süresi geçmiş olsa bile mevcut alan bitene kadar beklemesidir.
Vext ; VCR tarafından üretilen vuruş darbesini kullanan bir çoklayıcı (multiplexer) özelliğidir.
Video Amplifikatörü; Görüntü sinyallerinin geçişi için kullanılan bir geniş bant amplifikatördür.
Kompozit bir video sinyalinin iletimi için kullanılan bant genişliği frekansıdır.
Video sinyali gücünde amplifikatör tarafından yapılan bir artıştır.
VMD : Görüntüdeki kontrast değişiminin elektronik analizi yapılarak hareket algılaması yapılan sistem
Yaygın bir kamera görüntü yakalama tüpü.
İnsan gözü tarafından görülebilen ışık dalga boyları
Merkez ile arasi uzun olan kameralarin Burst Isaretini bozulmamasi için gerekli özelliktir.
Güvenlik Zamanlayıcısı ; Yetkisiz girişi tamamen engelleyen güvenlik ölçülerine sahiptir.
Su geçirmez
Dalgacık ; Görüntü sıkıştırmada faydalı olan matematiksel bir kodlayıcı/kod çözücüdür.
Wide Dinamic Range;Işığın az olduğu veya ışığın yoğun olduğu(parlak) yerlerde ışığı ortalama düzeye getirerek gerekli olan yüksek kaliteli ve doğru görüntünün elde edilmesini sağlar.
Hava koşullarına dayanıklılık
Görünür ışığın tüm spektrumu
Wiegand bir özel bilgi kodlama formatıdır.Giriş kartları, anahtar etiketleri, yaklaşım okuyucuları ve giriş kontrol ile ilgili diğer ürünler ve cihazların kodlamasında kullanılır.
Write Once Read Many ; Yalnızca bir kez yazılabilen dijital depolama ortamı ile ilgilidir.
WPA ; Wi-Fi Korumalı Giriş (WPA) ve Wi-Fi Korumalı Giriş II (WPA2) iki giriş protokolüdür. VE güvenlik sertifikası programları kablosuz bilgisayar ağlarının güvenliğini sağlamak amacıyla Wi-Fi Birliği tarafından geliştirilmiştir.
Y/C ; Video görüntülerinin 2 ayrı parça halinde, 2 ayrı kablo ile gönderilmesi metodudur. Bileşen parçalar; Y (Siyah ve Beyaz parça) ve C’dir (renkli parça).
YUV ; Bir renk boşluğudur, tipik olarak bir renkli görüntü iletişim hattı gibi kullanılır.
Değişken odak uzaklığı olan bir lenstir.
Zoom Oranı; Bir zoom lensin odak uzaklığı başlangıcının (geniş pozisyon) odak uzaklığı bitimine (telefoto pozisyon) olan oranıdır. Tipik olarak 10x’tir.