Enerji Verimliliği 

Enerji verimliliği nedir kısa bilgi verelim. Enerji verimliliği gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarının önlenmesine denir. Enerji verimliliği için bir nevi “önlemler bütünüdür” diyebiliriz. Enerji verimliliğinde en önemli etken enerji tasarrufudur çünkü ilk adım tasarruftur. Sürdürülebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesinde enerji verimliliğinin büyük bir katkısı olduğunu görüyoruz. Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu birbiri ile sıkça karıştırılan kavramlardan biridir. Aralarındaki farklı aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.

Enerji Tasarrufu ile Enerji Verimliliği Arasındaki Fark Nedir?

Enerji tasarrufu ve enerji verimliliği aynı gibi gözüken ancak birbirinden farklı olan kavramlardır. Enerji verimliliği, enerji tüketiminin ekonomik dengeleri sarsmadan düşürülmesi ile sağlanır. Enerji tüketimi sırasında oluşan kayıpları önleyerek gerçekleşir. Atıkların geri kazanım yoluyla yeniden kullanılır hale gelmesini örnek verebiliriz. Enerji tasarrufu ise enerjinin verimli olarak değerlendirilmesi amacıyla her aşamada harcanan enerji miktarındaki azalmadır. Bu enerji miktarındaki azaltma üreticiler, dağıtıcılar ve kullanıcılar tarafından alınan tedbirlerle olur. Her ikisinde de amaç daha iyi bir dünya ve daha “cep dostu” harcamalardır. Enerji tasarrufu ve enerji verimliliğinde bilinç çok önemlidir, her bir bireye ayrı görevler düşer. Özellikle çevreye daha dost olabilmek için enerji tasarrufu ve enerji verimliliği konuları hayatımızda kilit derecede önemli rol oynar.